Dostluk jesti! Türkiye’nin izni olmadan 3. bir tarafa hibe edemeyecekler

Türkiye ile Ukrayna arasında 28 Mart’ta imzalanan “Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma”ya göre, Türkiye, çeşitli doz ve miktarlardan oluşan 410 kalem tıbbi malzeme ve ilacı Ukrayna…