Resmi Gazete’de bugün (4 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları)

4 Mayıs 2023 tarihli ve 32180 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/267, 268)

YÖNETMELİKLER

–– Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

–– Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGELER

–– Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2033) ile İlgili 2023/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

–– Gediz Havzası Eylem Planı ile İlgili 2023/10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/2/2023 Tarihli ve E: 2022/142, K: 2023/32 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2022/140, K: 2023/46 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/3/2023 Tarihli ve E: 2023/53, K: 2023/49 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/3/2023 Tarihli ve E: 2023/18, K: 2023/57 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/3/2023 Tarihli ve E: 2022/156, K: 2023/58 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 5/4/2023 Tarihli ve E: 2023/48, K: 2023/72 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 2, 4, 7 ve 9. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir